Logo SGH

Książka „Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm”

Fragment wstępu z pracy zbiorowej: T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014   Zobacz również: T. Doligalski – Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa. Artykuł: Internet business models and types of goods offered Przedsiębiorstwo bywa czasami postrzegane w naukach ekonomicznych jako czarna […]

Kilka refleksji na temat niedoubezpieczenie mienia jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzenie Dnia 14 lutego  br. wybuchł pożar mostu Łazienkowskiego. Koszt  naprawy mostu wstępnie szacowany jest na około od 100 do 200 mln zł. Od stycznia 2014 r. mienie Miasta Stołecznego Warszawy jest objęte ochroną udzielaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe  UNIQA. Podpisana na dwa lata umowa przewiduje, iż w 2014 r. stolica została […]

Marketing sensoryczny. Przykłady z różnych branż

Fragmenty książki: I. Skowronek, Zmysły dla zysku.  Marketing sensoryczny w praktyce, Poltext, Warszawa 2014.   TURYSTYKA (…) Wykorzystywany w ramach rejsów Royal Carribean statek rejsowy Voyager of the Seas jest jednym z największych statków na świecie ważącym 142 000 ton, mieszczącym 4000 pasażerów, a gdyby został postawiony, byłby wyższy od […]

Przewaga konkurencyjna a Internet

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 222-229. Przewaga konkurencyjna jest pojęciem, które powszechnie używa się w dyskusjach na temat zarządzania, przy czym autorzy zazwyczaj koncentrują się na analizowaniu źródeł przewagi konkurencyjnej, z perspektywy różnych teorii, nie podając definicji […]

Wartość w modelu cloud computing

Artykuł ukazał się w Kwartalniku Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej „Przedsiębiorstwo przyszłości” Numer 2 (15) kwiecień 2013, Rok wyd. V Dobór technologii informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie jest przede wszystkim oparty na ich wpływie na redukcję kosztów, wzrost szybkości realizacji procesów biznesowych, a także poprawę integracji pomiędzy aplikacjami.[1] […]

Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych

Fragment artykułu: P. Barczak,  Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2(27), 2013. Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, producenci niszowi, wartość dla klienta, źródła trwałości łańcucha, nisza produktowa, zarządzanie firmami niszowymi, satysfakcja, lojalność Gospodarka globalna wpływa na zmianę procesów poznawczych klientów. Stają się oni coraz bardziej świadomi, […]

Outsourcing – metoda stabilizowania gospodarowania

oprac. na podstawie rozdziału pod tym samym tytułem opublikowanego w: „Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw”, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013, s. 307-328. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i zlecanie do realizacji na zewnątrz funkcji oraz procesów przedsiębiorstwa może stanowić interesujące rozwiązanie ograniczające negatywne skutki narastającej niestabilności otoczenia. […]

Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm.

Fragment rozdziału: J. Klimek, Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm, [w:] , Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, I. Hejduk (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz książkę: “Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”   Współczesny, wirtualny świat, musi […]

Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów

Fragment rozdziału: K. Nowicka, Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, [w:] , Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, I. Hejduk (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz książkę: “Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”   Przedsiębiorczość jest zdolnością przekształcania idei w rzeczy realne (towary, […]

Bankowość muzułmańska – trzeci megasektor

Tekst stanowi fragment monografii: K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013. Obok dwóch tradycyjnych megasektorów bankowości, tj. bankowości konwencjonalnej i parabankowości (shadow banking),[1] wyrósł współcześnie trzeci sektor – bankowości muzułmańskiej. Bankowość ta z 1,5 bln aktywów spełnia ważną rolę na globalnym rynku; rośnie też na znaczeniu. […]

Książka „Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”

Wkrótce w sprzedaży książka: I. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz również: Jan Klimek, Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm Katarzyna Nowicka – Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów W XIX wieku rewolucja […]

Książka „Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie”

Książka: Agata Adamska, Andrzej Fierla (red.),  Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. Od zarania dziejów ludzie pragnęli pomnażać swój stan posiadania. Jedną z metod powiększania majątku, jakie wykształciły się procesie rozwoju społeczeństw, jest inwestowanie. Z czasem pojawiły się rynki finansowe, które znacznie ułatwiły to zadanie. Inwestowanie jest zadaniem niełatwym, bo nie […]

Ukryty wymiar gospodarki cyfrowej

Internet staje się podstawą handlu, pracy, rozrywki, opieki zdrowotnej, zdobywania nauki, dyskusji. Znajduje się w nim ogromna ilość informacji prywatnych (np. zamieszczonych w sieciach społecznościowych, rejestrowanych podczas zakupów, zbieranych przez indywidualnych przedsiębiorców, itp.). Ilość danych rośnie w tempie wykładniczym. W sierpniu 2010 roku na konferencji „Technomy” Eric Schmidt, ówczesny prezes Google […]

Książka „Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?”

Książka: S. Kasiewicz, L. Kurkliński, M. Marcinkowska, Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, ALTERUM-WIB, Warszawa 2013 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego wydał książkę Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej, Warszawa 2013 (stron 202, ISBN 978-83-922099-3-5). Jej […]

Outsourcing czy insourcing?

Ostatnie trzy dekady na świecie – lata 80. i 90. XX wieku oraz pierwsza dekada XXI wieku – to okres żywiołowo rozwijającego się outsourcingu. Wpłynęly na to trzy okoliczności: orientacja na specjalizację, a więc na robienie tego, co mieściło się w portfelu kluczowych kompetencji przedsiębiorstw i pozbywanie tego, co «szło […]

Badania podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Transakcje fuzji i przejęć (Mergers and Acquisitions – M&A) są metodą pozwalającą na dokonywanie rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, która cieszy się stosunkowo dużą i wciąż rosnącą popularnością. Menedżerowie przedsiębiorstw postrzegają fuzje i przejęcia jako atrakcyjną alternatywę dla rozwoju organicznego, opartego na własnych zasobach i potencjale organizacji. Transakcje fuzji i przejęć wykorzystywane […]

Teoria chaosu

Wyznaczenie warunków prowadzenia biznesu jest szczególnie trudne w czasach burzliwych, cechujących się nieregularnością zmian. W takich okolicznościach każda próba syntezy czynników dających przewagę firmie, już na wstępie stanowi duże wyzwanie, a opracowania dotyczące tego zakresu nie wytrzymują próby czasu. Tracą swoją aktualność z dnia na dzień. Dzieje się tak z […]

Paradygmat w marketingu

Paradygmat badawczy marketingu Paradygmat to zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny[1]. W naukach społecznych istnieje szereg typologii paradygmatów[2]. Jedną z najpopularniejszych jest typologia zaproponowana przez G. Morgana i G. Burrella, zgodnie z którą kryterium podziału stanowi kombinacja dwóch wymiarów rzeczywistości: zmiana […]

System dostaw świeżych ryb i owoców morza do sieci MAKRO Cash & Carry

Szerzej na ten temat można przeczytać w: M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Łańcuch dostaw świeżych ryb MAKRO Cash&Carry, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2 (15), IV-VI 2010, SGH, W-wa 2010. MAKRO Cash & Carry (MCC), należące do Metro Group, jest samoobsługową hurtownią oferującą ponad 40 tys. artykułów spożywczych i przemysłowych dla […]

Rola i determinanty wizerunku organizacji

Fragment pozycji: I. Skowronek, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 2012. Wprowadzenie Intensywna konkurencja między przedsiębiorstwami, w następstwie której do konsumentów trafia coraz więcej treści o charakterze reklamowym, powoduje, że szanse na wyróżnienie organizacji stają się coraz mniejsze. Jedną z metod pozycjonowania firmy i dostosowania do […]

Książka „Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie”

L. Kurkliński, K. Markowski, Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie, Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2012 Systemy wymiany informacji kredytowej wpisały się w architekturę instytucjonalną rozwiniętej gospodarki rynkowej, zajmując stałą i bardzo istotną pozycję. Wynika ona z powiązania rejestrów kredytowych i możliwości skorzystania z ich baz danych z głównym czynnikiem […]

24. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 24. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Bogdan Włodarczyk – Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Andrzej Kargul – Ekonomia jako nauka w świetle światowych przemian społeczno-gospodarczych Tomasz Pilewicz – Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym Milena Ratajczak-Mrozek – Motywy współpracy przedsiębiorstw z […]

Bankructwa touroperatorów. Czy turyści biur podróży są bezpieczni?

1.Wprowadzenie W Polsce w 2012 r. działa około 3,2 tys. licencjonowanych organizatorów turystyki, z czego w okresie od kwietnia do końca września br. zbankrutowało 13 biur podróży, o czym głośno było w mediach. Nie są to pierwsze bankructwa w branży turystycznej, od początku 1999 r. według danych Ministerstwa Sportu i […]

Zmiany w strukturze gospodarki polskiej

Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej przebiegają znacznie szybciej, niż w dojrzałych gospodarkach krajów rozwiniętych, a zjawisko to jest praktycznie niepowtarzalne z uwagi na uwarunkowania przemian ekonomiczno-społecznych zachodzących w Polsce po 1989 roku. Stąd też badanie zmian strukturalnych jest dość skomplikowane i wymaga zastosowania odpowiednich metod. Potwierdza to pojawiająca się w […]

Zarządzanie zagadnieniami – wyzwania reputacyjne dla przedsiębiorstw sektora naftowego

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym, nierówności społeczne, bezrobocie, głód, niedożywienie, analfabetyzm, degradacja środowiska naturalnego to tylko niektóre problemy współczesnego świata. Dotyczą one bezpośrednio lub pośrednio całej ludzkości, a ich rozwiązanie wymaga współpracy całej społeczności międzynarodowej. Świat przechodzi […]

23. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 23. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. » Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski » Praktyczna teoria Cele głównych interesariuszy w spółce z udziałem Skarbu Państwa Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego Koncepcja poprawy efektywności upadłości » Warsztaty menedżerskie Megaprojekty […]

Globalna konkurencja akademicka

Uczelnie na całym świecie znalazły się w sytuacji, w której muszą konkurować o studentów. Czasy, kiedy można było bezpiecznie rozwijać się tylko w oparciu o swój rynek i własne zasoby kadrowe, minęły bezpowrotnie. Na rynku wyższej edukacji ekonomicznej i biznesowej na sukces mogą liczyć tylko ci, którzy szybko dostrzegą tę […]

Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński Współautorzy: Mateusz Folwarski, Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś, Stanisław Kasiewicz, Katarzyna Kochaniak, Lech Kurkliński, Aleksander Łaszek, Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikolajczyk, Jan Pys, Igor Styn, Aleksander Werner, Joanna Wiśniewska, Tomasz Wolanin, Mariusz Zygierewicz. Recenzent:  prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, 2012  Publikacja powstała […]

Cloud computing – nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet

Artykuł ukazał się w wydawnictwie Przedsiębiorstwo Przyszłości nr 1 (10), styczeń 2012. Od kilku lat model cloud computing rozwija się bardzo dynamicznie, a samo jego pojęcie staje się coraz szersze. Powstają nowe modele tego typu usług będące zarówno produktami o wysokiej specjalizacji trafiające do nisz rynkowych, jak i usługi prostsze, […]

Ekonomia a przełom cywilizacyjny. Pytania otwarte

Pobierz tekst w formacie pdf. Tekst opublikowany w: Studia Ekonomiczne, INE PAN /2009. nr 3-4, s. 137-156. Wprowadzenie Lata 2008-2009 z pewnością przejdą do historii jako lata niebywale ostrych sporów na temat roli poszczególnych nurtów, szkół ekonomicznych w kształtowaniu ładu gospodarczego. Choć kontrowersje i dyskusje na ten temat są niemalże […]

Stop ACTA? Cz. 2 – Cyfrowa komercjalizacja twórczości

Zobacz również:  Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów Nieciągłość rozwoju, będąca wypadkową przełomów technologicznych i dyfuzji technologii cyfrowych, w szczególności Internetu i telefonii mobilnej, utrudniła prognozowanie ekonomiczne na podstawie ekstrapolacji trendów. Ten problem ze znakomitą prostotą uwidacznia pytanie dziecka: „Jak ludzie wysyłali sobie e-maile zanim wynaleziono Internet?”. Zmienił się […]

Książka „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne czy alternatywne?”

Fragment książki „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie […]

22. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 22. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. » Od naczelnego Wartość i etyka » Praktyczna teoria Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości Refinansowanie bankowych aktywów hipotecznych Uwarunkowania i konsekwencje regionalizacji rynków energii Partnerstwo publiczno-prywatne w gminach » Na marginesie Bankructwa, upadłości i […]

Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów.

Zobacz również:  Stop ACTA? Cz. 2 – Cyfrowa komercjalizacja twórczości Wszystkie wielkie zmiany społeczno-ekonomiczne prowadziły do nowych rodzajów przemysłów oraz nowych sposobów organizacji i zarządzania. Także obecna rewolucja technologiczna potwierdza tę prawidłowość. Nowe technologie komunikacyjne, w szczególności Internet, oraz proces globalizacji spowodowały śmierć odległości, spadek znaczenia rozmiarów działalności, uwolnienie się od […]

Automatycznie zapisany szkic

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a raporty spółek giełdowych

Analiza raportów SOP (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności zawartych w raportach rocznych dokonana została w oparciu o opisany w metodyce kwestionariusz. Nadanie oceny za spełnienie poszczególnych wymagań w zakresie komunikacji, wiarygodności i rzetelności oraz kompletności ujawnień (punkty 0-4) służyło weryfikacji, jaki jest stan dojrzałości raportowania SOP […]

Automatycznie zapisany szkic

Kapitał intelektualny. Od 40, 100, a może 111 lat?

Na gruncie nauk ekonomicznych druga dekada XXI wieku rozpoczęła się od rocznicy stulecia istnienia „American Economic Review” (AER). Pierwszy numer tego czołowego w świecie czasopisma ekonomicznego ukazał się w marcu 1911 roku, z inaugurującym jego debiut rynkowy bardzo praktycznym artykułem na temat nawadniania terenów pustynnych w USA. Z okazji tego […]

„Nowa era innowacji” – książka dla studentów, kadry akademickiej i menedżerów

Książka  pt. „Nowa era innowacji” stanowi interesującą publikację autorstwa C.K. Prahalada i M.S. Krishana, w której podnoszona jest problematyka dostosowywania  konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw do tempa zmian zachodzących w ich otoczeniu konkurencyjnym i globalnym. Ukazane są w niej zależności pomiędzy różnymi elementami decydującymi o innowacyjności oraz zamysł autorów, mający na […]

21. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 21. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Maciej Srebro – Spółki pod specjalnym nadzorem Marcin Piątkowski – How the Polish banking sector has survived the global crisis Danuta Surówka-Marszałek – Proaktywność firm w tworzeniu radykalnych innowacji Adam Kałowski – Sądy postulatywne w ekonomii […]

Najczęściej czytane artykuły w 2011 r.

Poniżej przedstawione zostały najczęściej czytane artykuły w 2011 r.  (według kryterium unikalnych odsłon).  Artykuły w portalu PraktycznaTeoria.pl publikowane są cykliczne, w konsekwencji na liczbę odsłon wygenerowanych przez artykuł ma wpływ data jego publikacji. Katarzyna Nowicka – Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw Wojciech Kurowski, Bartosz Baziński, Michał Brzezicki – Prognozowanie kursów akcji i indeksów giełdowych […]

Automatycznie zapisany szkic

Podatkowa wańka-wstańka

Artykuł opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, 20-08-2010. Choć politycy wciąż deklarują chęć uproszczenia podatków, to przepisy stają się coraz bardziej nieprzyjazne podatnikom. Dyskusje o systemie podatkowym w Polsce nie ustają, a mimo to nie ma satysfakcjonującej poprawy. Nie sprzyjają temu kolejne jego zmiany. Narasta za to galimatias podatkowy. Rząd zapowiada wzrost stawek […]

Projektowanie jako esencja zarządzania

Foresight jest metodą tworzenia strategii prorozwojowych. Ułatwia wyodrębnianie czynników kluczowych dla rozwoju i dostosowanie do nich prowadzonej polityki – w tym źródeł i sposobów ich finansowania. Po raz pierwszy użyto tej metody w 1970 roku w Japonii. Od tego czasu stała się ona narzędziem dość powszechnie używanym na świecie. Jej […]

Konferencja „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw” – SGH, KNoP, 24-25 listopada 2011 r.

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie corocznie organizuje międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw”. W tym roku tematem przewodnim było: „Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze – aspekty globalne”. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 listopada 2011 r. w budynku C Szkoły Głównej Handlowej. Zgromadziła ponad 150 uczestników z […]

Miasto i przedsiębiorczość

Miasta były i są naturalnym środowiskiem działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Taką funkcję pełniły we wszystkich okresach rozwoju cywilizacji. Anna Kajumulo Tibaijuka słusznie uważa, że są one jednym z najważniejszych osiągnięć ludzkości. Wyrażają one rytmy przemian cywilizacyjnych. Problematyka rozwoju miast jest i będzie w najbliższych latach jednym z najważniejszych […]

Automatycznie zapisany szkic

Ochrona konsumenta przed nadmiernymi odsetkami. Skuteczność rozwiązań antylichwiarskich

Uwagi wstępne Działania związane z ochroną pożyczkobiorców, w tym przede wszystkim konsumentów traktowanych jako słabsza ze stron transakcji kredytowej przed nadmiernymi odsetkami, mają bardzo długą historię — można je zidentyfikować już w tych kulturach starożytnych, z których przetrwały do naszych czasów zabytki prawne[1]. Występowały one jako rozwiązania zarówno trwałe, jak […]

Mocarstwo nadal kontuzjowane. Rozmowa z Andrzejem Lubowskim.

Andrzej Lubowski (ur. 1948) jest ekonomistą, publicystą i specjalistą od zarządzania mieszkającym na stałe w Kalifornii. Absolwent SGH, Uniwersytetu Berkeley oraz Uniwersytetu Stanforda. Przez blisko 20 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w Citicorp/Citibank i Visa USA. Regularnie publikuje w Gazecie Wyborczej, Polityce i Wprost. W 2007 r. ukazała się jego […]

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe”

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe” – red. nauk. Lech Kurkliński Recenzja: prof. dr hab. Jacek Grzywacz Wydawca: Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2011 Spis treści: Wstęp – L.Kurkliński Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego – S.Kasiewicz Procykliczność regulacji nadzorczych – M.Marcinkowska Zarządzanie ryzykiem – […]Premium Wordpress Themes