Logo SGH

Adam Kałowski

Adam Kałowski

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Innowacjami, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Zmiany w strukturze gospodarki polskiej

Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej przebiegają znacznie szybciej, niż w dojrzałych gospodarkach krajów rozwiniętych, a zjawisko to jest praktycznie niepowtarzalne z uwagi na uwarunkowania przemian ekonomiczno-społecznych zachodzących w Polsce po 1989 roku. Stąd też badanie zmian strukturalnych jest dość skomplikowane i wymaga zastosowania odpowiednich metod. Potwierdza to pojawiająca się w […]

Determinanty sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim

Obecna sytuacja gospodarki światowej oraz obawy o możliwą recesję w gospodarce polskiej wymuszają podjęcie nadzwyczajnych kroków w zakresie niwelowania efektów kryzysu globalnego w naszym kraju. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest jedną z takich metod. Funkcjonowanie tej grupy podmiotów jest pożądane z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje procesy […]Premium Wordpress Themes