Logo SGH

Agata Adamska

Agata Adamska

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, KNoP, SGH. Doktor nauk ekonomicznych. Dysertację doktorską, poświęconą relacjom między formą organizacyjno-prawną a efektywnością przedsiębiorstwa obroniła w SGH. Wcześniej ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGH a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim finansami przedsiębiorstw oraz rynkami kapitałowymi.


Książka „Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie”

Książka: Agata Adamska, Andrzej Fierla (red.),  Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. Od zarania dziejów ludzie pragnęli pomnażać swój stan posiadania. Jedną z metod powiększania majątku, jakie wykształciły się procesie rozwoju społeczeństw, jest inwestowanie. Z czasem pojawiły się rynki finansowe, które znacznie ułatwiły to zadanie. Inwestowanie jest zadaniem niełatwym, bo nie […]

Książka „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne czy alternatywne?”

Fragment książki „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie […]

Konferencja „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw” – SGH, KNoP, 24-25 listopada 2011 r.

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie corocznie organizuje międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw”. W tym roku tematem przewodnim było: „Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze – aspekty globalne”. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 listopada 2011 r. w budynku C Szkoły Głównej Handlowej. Zgromadziła ponad 150 uczestników z […]Premium Wordpress Themes