Logo SGH

Andrzej Fierla

Andrzej Fierla

Andrzej Fierla (ur. w 1956 roku), doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce polskiego rynku kapitałowego, giełdowych instrumentów pochodnych oraz analitycznych wycen przedsiębiorstw.


Książka „Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie”

Książka: Agata Adamska, Andrzej Fierla (red.),  Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. Od zarania dziejów ludzie pragnęli pomnażać swój stan posiadania. Jedną z metod powiększania majątku, jakie wykształciły się procesie rozwoju społeczeństw, jest inwestowanie. Z czasem pojawiły się rynki finansowe, które znacznie ułatwiły to zadanie. Inwestowanie jest zadaniem niełatwym, bo nie […]

Książka „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne czy alternatywne?”

Fragment książki „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie […]

Sekurytyzacja aktywów, czyli otwarta droga w przepaść

Do największych osiągnięć współczesnej gospodarki zaliczany jest rozwój inżynierii finansowej. Dzięki niej udało się skutecznie wprowadzić na rynek setki, a może nawet tysiące rodzajów innowacyjnych produktów finansowych. Produktów, których najczęściej nie potrafi ani prawidłowo ocenić czy wycenić, ani nie rozumie zdecydowana większość inwestorów. Także doradcy finansowi oferujący je ostatecznym odbiorcom […]Premium Wordpress Themes