Logo SGH

Andrzej Herman

Andrzej Herman

Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa


Globalna konkurencja akademicka

Uczelnie na całym świecie znalazły się w sytuacji, w której muszą konkurować o studentów. Czasy, kiedy można było bezpiecznie rozwijać się tylko w oparciu o swój rynek i własne zasoby kadrowe, minęły bezpowrotnie. Na rynku wyższej edukacji ekonomicznej i biznesowej na sukces mogą liczyć tylko ci, którzy szybko dostrzegą tę […]

Kapitał intelektualny. Od 40, 100, a może 111 lat?

Na gruncie nauk ekonomicznych druga dekada XXI wieku rozpoczęła się od rocznicy stulecia istnienia „American Economic Review” (AER). Pierwszy numer tego czołowego w świecie czasopisma ekonomicznego ukazał się w marcu 1911 roku, z inaugurującym jego debiut rynkowy bardzo praktycznym artykułem na temat nawadniania terenów pustynnych w USA. Z okazji tego […]

Projektowanie jako esencja zarządzania

Foresight jest metodą tworzenia strategii prorozwojowych. Ułatwia wyodrębnianie czynników kluczowych dla rozwoju i dostosowanie do nich prowadzonej polityki – w tym źródeł i sposobów ich finansowania. Po raz pierwszy użyto tej metody w 1970 roku w Japonii. Od tego czasu stała się ona narzędziem dość powszechnie używanym na świecie. Jej […]

Miasto i przedsiębiorczość

Miasta były i są naturalnym środowiskiem działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Taką funkcję pełniły we wszystkich okresach rozwoju cywilizacji. Anna Kajumulo Tibaijuka słusznie uważa, że są one jednym z najważniejszych osiągnięć ludzkości. Wyrażają one rytmy przemian cywilizacyjnych. Problematyka rozwoju miast jest i będzie w najbliższych latach jednym z najważniejszych […]Premium Wordpress Themes