Logo SGH

Aneta Pluta-Zaremba

Aneta Pluta-Zaremba

Adiunkt w Katedrze Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


System dostaw świeżych ryb i owoców morza do sieci MAKRO Cash & Carry

Szerzej na ten temat można przeczytać w: M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Łańcuch dostaw świeżych ryb MAKRO Cash&Carry, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2 (15), IV-VI 2010, SGH, W-wa 2010. MAKRO Cash & Carry (MCC), należące do Metro Group, jest samoobsługową hurtownią oferującą ponad 40 tys. artykułów spożywczych i przemysłowych dla […]Premium Wordpress Themes