Logo SGH

Anna M. Zarzycka

Anna M. Zarzycka

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. W latach 1997-1998 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii. Zainteresowania naukowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, Szwajcaria jako rynek eksportowy dla polskich produktów, zarządzanie dystrybucją produktów, handel elektroniczny.


Tworzenie nowych rynków poprzez zastosowanie Internetu w transakcjach B2B

Jak twierdzi M. Porter, „na skutek zastosowania Internetu występuje tendencja do osłabiania dotychczasowych pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw, (…) ważniejsze niż kiedykolwiek jest zastosowanie właściwych strategii konkurowania. Zwycięzcami w tych warunkach będą te firmy, które potrafią odpowiednio zastosować Internet i opracować dzięki niemu takie strategie, które będą komplementarne wobec dotychczas stosowanych, zamiast […]Premium Wordpress Themes