Logo SGH

Ewa Smyk

Ewa Smyk

Starszy wykładowca w Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie i wynagradzanie pracowników, zarządzanie talentami.


Employer branding. Kilka uwag o budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy

Dynamicznie zmieniający się świat, ogromne tempo zmian rynkowych, technologicznych a także demograficznych zmusza organizacje do poszukiwania nowych obszarów i rozwiązań uzyskania przewagi konkurencyjnej. Organizacje, zwłaszcza te oparte na wiedzy, poszukują przewagi konkurencyjnej w kapitale ludzkim. Jak sprostać temu wyzwaniu skoro wiadomo, że „zatrudnianie ludzi, którzy wiedzą tyle co inni nie […]Premium Wordpress Themes