Logo SGH

Gertruda Świderska

kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej, biegły rewident, członek Komitetu Standardów Rachunkowości (przewodnicząca III Kadencji), przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członek European Accounting Association. Wieloletni wykładowca w SGH, na szkoleniach i konferencjach. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zdobytym przy badaniu sprawozdań finansowych oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.


Raport roczny w komunikacji z inwestorami

Wprowadzenie, co chcą wiedzieć inwestorzy? Na światowych rynkach finansowych obserwuje się wzrost roli inwestorów instytucjonalnych oraz wzrost aktywności inwestorów indywidualnych. Wzrost aktywności przejawiają fundusze powiernicze, fundusze typu zamkniętego, fundusze hedgingowe oraz fundusze emerytalne. Istnieją przesłanki, że forma aktywności akcjonariatu instytucjonalnego będzie się przekształcać z kierunku pasywnego, w stronę proaktywnej kontroli […]Premium Wordpress Themes