Logo SGH

Irena Hejduk

Irena Hejduk

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor na Politechnice Warszawskiej. Profesor dr hab. Irena K. Hejduk jest specjalistą w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Jest autorką wielu koncepcji projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów monitoringu i kontrolingu oraz strategii i programów naprawczych. Zajmowała się projektowaniem systemów zarządzania oraz opracowywała koncepcję i realizację analiz strategicznych oraz restrukturyzacji (m.in. przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-naukowego oraz hutnictwa). Kierowała także projektami europejskimi. Zainteresowania naukowe; koncentrują się na problematyce systemów zarządzania, w tym: systemów zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, organizacją wirtualną, zarządzania zaufaniem, zarządzania technologiami w tym zwłaszcza wpływem nowych technologii na współczesne modele biznesu, tworzeniem się nowych paradygmatów zarządzania oraz wdrażaniem koncepcji „sustainability” w polskich przedsiębiorstwach. Autorka bądź współautorka 42 książek oraz 350 innych publikacji. Wypromowała 18 doktorów i setki dyplomów magisterskich i licencjackich. Za swoją działalność naukowa odznaczona medalami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, a także zdobyła liczne nagrody w tym dwie nagrody Ministra Nauki i kilkanaście nagród rektorów uczelni, w których pracowała. Marzeniem Pani Profesor jest równa pozycja kobiet i mężczyzn w nauce.


Książka „Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”

Wkrótce w sprzedaży książka: I. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz również: Jan Klimek, Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm Katarzyna Nowicka – Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów W XIX wieku rewolucja […]Premium Wordpress Themes