Logo SGH

Jacek Brdulak

Jacek Brdulak

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zakres zainteresowań naukowych: geografia gospodarcza, rozwój regionalny, infrastruktura społeczna i gospodarcza, transport międzynarodowy, komunikacja międzyludzka.


Cechy rozwoju lokalnego

Upłynie niestety prawdopodobnie wiele czasu zanim termin „rozwój lokalny” przestanie być synonimem marginalizacji, peryferyjności, problemów rozwojowych regionów słabszych ekonomicznie lub zaprzeczeniem modnej ostatnio metropolizacji. Tymczasem rozwój lokalny jest niezbywalnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionu, społeczności lokalnej. Dzięki niemu realizacja interesów indywidualnych i ogólnospołecznych dokonuje się przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i […]Premium Wordpress Themes