Logo SGH

Jacek Wysocki

Adiunkt w Katedze Zarządzania Innowacjami, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Zmiany w strukturze gospodarki polskiej

Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej przebiegają znacznie szybciej, niż w dojrzałych gospodarkach krajów rozwiniętych, a zjawisko to jest praktycznie niepowtarzalne z uwagi na uwarunkowania przemian ekonomiczno-społecznych zachodzących w Polsce po 1989 roku. Stąd też badanie zmian strukturalnych jest dość skomplikowane i wymaga zastosowania odpowiednich metod. Potwierdza to pojawiająca się w […]

„Nowa era innowacji” – książka dla studentów, kadry akademickiej i menedżerów

Książka  pt. „Nowa era innowacji” stanowi interesującą publikację autorstwa C.K. Prahalada i M.S. Krishana, w której podnoszona jest problematyka dostosowywania  konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw do tempa zmian zachodzących w ich otoczeniu konkurencyjnym i globalnym. Ukazane są w niej zależności pomiędzy różnymi elementami decydującymi o innowacyjności oraz zamysł autorów, mający na […]

Determinanty sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim

Obecna sytuacja gospodarki światowej oraz obawy o możliwą recesję w gospodarce polskiej wymuszają podjęcie nadzwyczajnych kroków w zakresie niwelowania efektów kryzysu globalnego w naszym kraju. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest jedną z takich metod. Funkcjonowanie tej grupy podmiotów jest pożądane z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje procesy […]Premium Wordpress Themes