Logo SGH

Joanna Korpus

Joanna Korpus

dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania – adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania strategicznego, fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw , źródłach przewagi konkurencyjnej oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autorka ponad 50 publikacji na temat zarządzania przedsiębiorstwem, kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, min.: „Koncepcje zarządzania strategicznego w organizacjach nienastawionych na zysk”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH 2008-2009, „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, projekt badawczy MNiSW, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH 2006-2008. Konsultant i wykładowca na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw.


Badania podatności spółek na wrogie przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Transakcje fuzji i przejęć (Mergers and Acquisitions – M&A) są metodą pozwalającą na dokonywanie rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, która cieszy się stosunkowo dużą i wciąż rosnącą popularnością. Menedżerowie przedsiębiorstw postrzegają fuzje i przejęcia jako atrakcyjną alternatywę dla rozwoju organicznego, opartego na własnych zasobach i potencjale organizacji. Transakcje fuzji i przejęć wykorzystywane […]

Fuzje i przejęcia – czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (mergers and acquistions, M&A) należą do procesów, które towarzyszą rozwojowi gospodarki od powstania produkcji masowej oraz dużych przedsiębiorstw, czyli od połowy XIX wieku. Są jednym ze sposobów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, alternatywą dla wzrostu opartego na metodzie wewnętrznej realizowanej w oparciu o własne zasoby i umiejętności lub […]Premium Wordpress Themes