Logo SGH

Krystyna Poznańska

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Innowacjami, KNoP. Główne zainteresowania naukowe obejmują tematykę innowacji, transferu technologii oraz instytucjonalnego wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.


„Nowa era innowacji” – książka dla studentów, kadry akademickiej i menedżerów

Książka  pt. „Nowa era innowacji” stanowi interesującą publikację autorstwa C.K. Prahalada i M.S. Krishana, w której podnoszona jest problematyka dostosowywania  konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw do tempa zmian zachodzących w ich otoczeniu konkurencyjnym i globalnym. Ukazane są w niej zależności pomiędzy różnymi elementami decydującymi o innowacyjności oraz zamysł autorów, mający na […]Premium Wordpress Themes