Logo SGH

Lech Kurkliński

Lech Kurkliński

Absolwent i wieloletni pracownik naukowy SGPiS/SGH (obecnie adiunkt w Zakładzie Analizy Przedsiębiorstwa w Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) oraz Katedry Bankowości i Finansów UW. Dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Studiował na University of Virginia, University of Oklahoma City, od 1991 r. związany z bankowością, m.in. dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego SA, członek zarządu BIG Banku Gdańskiego SA odpowiedzialny za pion detaliczny oraz małych i średnich przedsiębiorstw, organizator i szef pionu bankowości detalicznej Millennium – wiceprezes zarządu BIG Banku SA, dyrektor zarządzający Household International w Polsce, organizator i wiceprezes zarządu HSBC Bank Polska SA, członek rad m.in. PolCard SA, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Domu Maklerskiego BIG BG SA, Fundacji Edukacji i Badań Bankowych ZBP. Autor i współautor szeregu publikacji na temat bankowości i zarządzania ryzykiem.


Książka „Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?”

Książka: S. Kasiewicz, L. Kurkliński, M. Marcinkowska, Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, ALTERUM-WIB, Warszawa 2013 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego wydał książkę Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej, Warszawa 2013 (stron 202, ISBN 978-83-922099-3-5). Jej […]

Książka „Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie”

L. Kurkliński, K. Markowski, Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie, Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2012 Systemy wymiany informacji kredytowej wpisały się w architekturę instytucjonalną rozwiniętej gospodarki rynkowej, zajmując stałą i bardzo istotną pozycję. Wynika ona z powiązania rejestrów kredytowych i możliwości skorzystania z ich baz danych z głównym czynnikiem […]

Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński Współautorzy: Mateusz Folwarski, Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś, Stanisław Kasiewicz, Katarzyna Kochaniak, Lech Kurkliński, Aleksander Łaszek, Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikolajczyk, Jan Pys, Igor Styn, Aleksander Werner, Joanna Wiśniewska, Tomasz Wolanin, Mariusz Zygierewicz. Recenzent:  prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, 2012  Publikacja powstała […]

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe”

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe” – red. nauk. Lech Kurkliński Recenzja: prof. dr hab. Jacek Grzywacz Wydawca: Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2011 Spis treści: Wstęp – L.Kurkliński Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego – S.Kasiewicz Procykliczność regulacji nadzorczych – M.Marcinkowska Zarządzanie ryzykiem – […]Premium Wordpress Themes