Logo SGH

Mariusz Karwowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Biegły Rewident. Zainteresowania badawcze: Pasywa - ujęcie kapitału własnego i zobowiązań. Świadczenia pracownicze. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności.


Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych – nowe źródło informacji dla inwestorów

Począwszy od 2009 r. w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej należy ujawniać informacje o segmentach operacyjnych według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8 (MSSF 8). Zgodnie z tzw. fundamentalną zasadą standardu jednostka ujawnia informacje o segmentach operacyjnych w celu umożliwienia inwestorom dokonania oceny wyników finansowych różnych rodzajów prowadzonej […]Premium Wordpress Themes