Logo SGH

Mariusz Sagan

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor 60 publikacji, w tym artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (Managing Service Quality, Cross Cultural Management, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania decyzji konsumentów, kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego.


Umiędzynarodowienie studiów w Polsce – czy wykorzystujemy potencjał?

Jednym z najbardziej perspektywicznych klientów dla instytucji edukacyjnych w Polsce są studenci zagraniczni, zwłaszcza w sytuacji ogromnej konkurencji na rynku i zarysowującego się w przyszłości niżu demograficznego. Tendencją globalną jest wzrost migracji młodych ludzi, poszukujących w innych krajach (na innych kontynentach) korzystniejszych ofert studiów wyższych. Trend ten jest wykorzystywany przez […]Premium Wordpress Themes