Logo SGH

Paulina Roszkowska

Paulina Roszkowska

Adiunkt, Katedra Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa


Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a raporty spółek giełdowych

Analiza raportów SOP (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności zawartych w raportach rocznych dokonana została w oparciu o opisany w metodyce kwestionariusz. Nadanie oceny za spełnienie poszczególnych wymagań w zakresie komunikacji, wiarygodności i rzetelności oraz kompletności ujawnień (punkty 0-4) służyło weryfikacji, jaki jest stan dojrzałości raportowania SOP […]Premium Wordpress Themes