Logo SGH

Piotr Barczak

Piotr Barczak

Doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Katedra Logistyki. Zainteresowania naukowe: zarządzanie wartością w łańcuchach dostaw. Teoretyk i praktyk zarządzania.


Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych

Fragment artykułu: P. Barczak,  Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2(27), 2013. Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, producenci niszowi, wartość dla klienta, źródła trwałości łańcucha, nisza produktowa, zarządzanie firmami niszowymi, satysfakcja, lojalność Gospodarka globalna wpływa na zmianę procesów poznawczych klientów. Stają się oni coraz bardziej świadomi, […]Premium Wordpress Themes