Logo SGH

Piotr Masiukiewicz

Piotr Masiukiewicz

Adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe: zarządzanie bankiem, marketing, kryzysy finansowe.


Bankowość muzułmańska – trzeci megasektor

Tekst stanowi fragment monografii: K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013. Obok dwóch tradycyjnych megasektorów bankowości, tj. bankowości konwencjonalnej i parabankowości (shadow banking),[1] wyrósł współcześnie trzeci sektor – bankowości muzułmańskiej. Bankowość ta z 1,5 bln aktywów spełnia ważną rolę na globalnym rynku; rośnie też na znaczeniu. […]

Publikacje książkowe pracowników naukowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie planowane na 2011 r.

Instytut Przedsiębiorstwa 1. M. Typa, Regiony ekonomiczne, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011 2. H. Godlewska-Majkowska, Regionalny układ gospodarki, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Zarys geograficzno-ekonomiczny, (praca zbiorowa pod red. I. Fierla) PWE, Warszawa 2011 3. H. Godlewska-Majkowska, Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia […]

Publikacje pracowników naukowych KNOP w latach 2009 – 2010

INSTYTUT PRZEDSIĘBIORSTWA KNOP P. Bartoszczuk, Europejski kontekst zmian struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce, w: Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 P. Bartoszczuk, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce wodno-ściekowej w latach 2002-2007, w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red H. […]Premium Wordpress Themes