Logo SGH

Przemysław Tomczyk

Przemysław Tomczyk

doktorant w Zakładzie Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Zainteresowania naukowe: zarządzanie wartością klienta, metodologia nauk. Prowadzi blog na stronie tomczyk.biz.pl.


Paradygmat w marketingu

Paradygmat badawczy marketingu Paradygmat to zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny[1]. W naukach społecznych istnieje szereg typologii paradygmatów[2]. Jedną z najpopularniejszych jest typologia zaproponowana przez G. Morgana i G. Burrella, zgodnie z którą kryterium podziału stanowi kombinacja dwóch wymiarów rzeczywistości: zmiana […]

„Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym w postępowaniu sądowym. Rola biegłych” – seminarium Katedry Zarządzania Wartością

W dniu 21 października 2011 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium, pt. „Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym w postępowaniu sądowym. Rola biegłych.” Inicjatorem tego pierwszy raz transmitowanego na żywo w Internecie spotkania, był Kierownik Katedry Zarządzania Wartością, prof. Andrzej Herman. Celem spotkania była identyfikacja problemów funkcjonowania instytucji biegłego sądowego […]Premium Wordpress Themes