Logo SGH

Stanisław Kasiewicz

Stanisław Kasiewicz

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ukończenia studiów (1971 r.) pracownik tej uczelni. Kierownik Zakładu Analizy Przedsiębiorstwa w Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Sekretarz naukowy ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Był członkiem rad nadzorczych: OFE PTE Orzeł, PKO BP SA, BFG, OFE Warta. Uczestniczył w licznych badaniach naukowych nad zagadnieniami dotyczącymi: konkurencyjności, globalizacji, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, upadłością, ryzyka i regulacji. Był wykładowcą na szkoleniach pracowników centralnej administracji w zakresie dokonywania Oceny Skutków Regulacji (OSR). Był długoletnim członkiem zespołu prof. L. Balcerowicza przygotowującego fundamenty polskiej reformy gospodarczej, odpowiedzialnym za opracowanie założeń i zasad działania przedsiębiorstw w obszarze inwestycyjnym. W latach 1999–2001 był członkiem Zespołu doradców ds. Reprywatyzacji przy Ministrze Skarbu Państwa i ekspertem rządowym w sejmowej Komisji do spraw projektu ustawy o reprywatyzacji. Aktualnie jest członkiem Rady Programowej dwóch kwartalników wydawanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, autorem i współautorem ponad 200 publikacji.


Książka „Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?”

Książka: S. Kasiewicz, L. Kurkliński, M. Marcinkowska, Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, ALTERUM-WIB, Warszawa 2013 ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego wydał książkę Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? autorstwa S. Kasiewicza, L. Kurklińskiego i M. Marcinkowskiej, Warszawa 2013 (stron 202, ISBN 978-83-922099-3-5). Jej […]

Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński Współautorzy: Mateusz Folwarski, Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś, Stanisław Kasiewicz, Katarzyna Kochaniak, Lech Kurkliński, Aleksander Łaszek, Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikolajczyk, Jan Pys, Igor Styn, Aleksander Werner, Joanna Wiśniewska, Tomasz Wolanin, Mariusz Zygierewicz. Recenzent:  prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, 2012  Publikacja powstała […]Premium Wordpress Themes