Logo SGH

Sylwia Sysko-Romańczuk

Sylwia Sysko-Romańczuk

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych ze specjalnością nauki zarządzania, profesor SGH. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2007 r. – Szkoły Głównej Handlowej. Działalność naukowa ukierunkowana na kwestie zarządzania organizacjami, a w szczególności przedsiębiorstwami.


Praca i rodzina. Pomiędzy harmonią a koabitacją

Fragmenty artykułu: Sylwia Sysko-Romańczuk, Mgr Katarzyna Zdrzenicka, Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika, i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, MBA Akademia Leona Koźmińskiego. Rozważania teoretyczne Niewątpliwie, największą socjodemograficzną zmianą przełomu XX i XXI wieku w obszarze rynku pracy ery postprzemysłowej jest masowy udział kobiet w świecie zawodowym. Pojawienie się […]Premium Wordpress Themes