Logo SGH

Tadeusz Oleksyn

Tadeusz Oleksyn

Profesor nauk ekonomicznych, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa


Outsourcing czy insourcing?

Ostatnie trzy dekady na świecie – lata 80. i 90. XX wieku oraz pierwsza dekada XXI wieku – to okres żywiołowo rozwijającego się outsourcingu. Wpłynęly na to trzy okoliczności: orientacja na specjalizację, a więc na robienie tego, co mieściło się w portfelu kluczowych kompetencji przedsiębiorstw i pozbywanie tego, co «szło […]Premium Wordpress Themes