Logo SGH

Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski

Adiunkt, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, zarządzanie wartością klienta, internet business models. Zobacz również: Blog o e-biznesie i marketingu internetowym.


Książka „Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm”

Fragment wstępu z pracy zbiorowej: T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014   Zobacz również: T. Doligalski – Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa. Artykuł: Internet business models and types of goods offered Przedsiębiorstwo bywa czasami postrzegane w naukach ekonomicznych jako czarna […]

Przewaga konkurencyjna a Internet

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 222-229. Przewaga konkurencyjna jest pojęciem, które powszechnie używa się w dyskusjach na temat zarządzania, przy czym autorzy zazwyczaj koncentrują się na analizowaniu źródeł przewagi konkurencyjnej, z perspektywy różnych teorii, nie podając definicji […]

24. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 24. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Bogdan Włodarczyk – Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Andrzej Kargul – Ekonomia jako nauka w świetle światowych przemian społeczno-gospodarczych Tomasz Pilewicz – Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym Milena Ratajczak-Mrozek – Motywy współpracy przedsiębiorstw z […]

23. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 23. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. » Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski » Praktyczna teoria Cele głównych interesariuszy w spółce z udziałem Skarbu Państwa Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego Koncepcja poprawy efektywności upadłości » Warsztaty menedżerskie Megaprojekty […]

22. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 22. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. » Od naczelnego Wartość i etyka » Praktyczna teoria Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości Refinansowanie bankowych aktywów hipotecznych Uwarunkowania i konsekwencje regionalizacji rynków energii Partnerstwo publiczno-prywatne w gminach » Na marginesie Bankructwa, upadłości i […]Premium Wordpress Themes