Logo SGH

Waldemar Rogowski

Waldemar Rogowski

Adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Zainteresowania badawcze: analiza ekonomiczno finansowa, prognozowanie niewypłacalności przedsiębiorstw, analiza opłacalności realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, wycena wartości przedsiębiorstw.


Zarządzanie ryzykiem – kompetencja współczesnego menedżera

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających współczesnym przedsiębiorstwem jest gwałtowność i zakres zmian, jakim obecnie podlega gospodarka w sali światowej (globalnej) i lokalnej. Otoczenie przedsiębiorstwa ma więc charakter turbulentny. Przemiany te sprawiają, że obok ich beneficjentów rośnie liczba „ofiar” (rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar). Odpowiednio szybkie identyfikowanie oraz ocena […]Premium Wordpress Themes