Logo SGH

Włodzimierz Szpringer

Włodzimierz Szpringer

Prof. dr hab. Pracownik Katedra Prawa Administracyjnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Badania i dydaktyka: Bankowość i prawo bankowe, ochrona konkurencji i konsumenta, ekonomiczne i prawne zagadnienia e-biznesu, Internetu, ochrony własności przemysłowej w Nowej Gospodarce, ekonomiczna analiza prawa oraz ocena skutków regulacji.


Sytuacja konsumenta na rynku usług bankowych

Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy nie poprawia automatycznie suwerenności konsumentów. Internet nie zawsze może zastępować osobistą konsultację, m.in. z uwagi na zjawisko cyfrowego wykluczenia (digital divide). Zjawisko to dotyczy zwłaszcza konsumentów wrażliwych, lecz się do nich nie ogranicza[1]. Rzecz jasna, instrumentarium Web 2.0 daje nowe, niezależne źródła informacji i wiedzy, […]Premium Wordpress Themes