Logo SGH

Wojciech Kurowski

Wojciech Kurowski

Doktorant w Instytucie Zarządzania Wartością, SGH. Zainteresowania naukowe: przejmowanie wartości w gospodarce cyfrowej. Autor prowadzi blog dostępny pod adresem: www.wojciechkurowski.blogspot.com.


Ukryty wymiar gospodarki cyfrowej

Internet staje się podstawą handlu, pracy, rozrywki, opieki zdrowotnej, zdobywania nauki, dyskusji. Znajduje się w nim ogromna ilość informacji prywatnych (np. zamieszczonych w sieciach społecznościowych, rejestrowanych podczas zakupów, zbieranych przez indywidualnych przedsiębiorców, itp.). Ilość danych rośnie w tempie wykładniczym. W sierpniu 2010 roku na konferencji „Technomy” Eric Schmidt, ówczesny prezes Google […]

Teoria chaosu

Wyznaczenie warunków prowadzenia biznesu jest szczególnie trudne w czasach burzliwych, cechujących się nieregularnością zmian. W takich okolicznościach każda próba syntezy czynników dających przewagę firmie, już na wstępie stanowi duże wyzwanie, a opracowania dotyczące tego zakresu nie wytrzymują próby czasu. Tracą swoją aktualność z dnia na dzień. Dzieje się tak z […]

Stop ACTA? Cz. 2 – Cyfrowa komercjalizacja twórczości

Zobacz również:  Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów Nieciągłość rozwoju, będąca wypadkową przełomów technologicznych i dyfuzji technologii cyfrowych, w szczególności Internetu i telefonii mobilnej, utrudniła prognozowanie ekonomiczne na podstawie ekstrapolacji trendów. Ten problem ze znakomitą prostotą uwidacznia pytanie dziecka: „Jak ludzie wysyłali sobie e-maile zanim wynaleziono Internet?”. Zmienił się […]

Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów

Zobacz również:  Stop ACTA? Cz. 2 – Cyfrowa komercjalizacja twórczości Wszystkie wielkie zmiany społeczno-ekonomiczne prowadziły do nowych rodzajów przemysłów oraz nowych sposobów organizacji i zarządzania. Także obecna rewolucja technologiczna potwierdza tę prawidłowość. Nowe technologie komunikacyjne, w szczególności Internet, oraz proces globalizacji spowodowały śmierć odległości, spadek znaczenia rozmiarów działalności, uwolnienie się od […]

Prognozowanie kursów akcji i indeksów giełdowych metodą Web 3.0

Współautorzy: mgr Wojciech Kurowski – Katedra Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie inż. Bartosz Baziński – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki inż. Michał Brzezicki – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Technologie ICT, w szczególności bazujące na Web 2.0 zmieniły sposób tworzenia wartości. Konsument nie jest […]Premium Wordpress Themes