Logo SGH


24. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 24. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Bogdan Włodarczyk – Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Andrzej Kargul – Ekonomia jako nauka w świetle światowych przemian społeczno-gospodarczych Tomasz Pilewicz – Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym Milena Ratajczak-Mrozek – Motywy współpracy przedsiębiorstw z […]

23. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 23. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. » Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Polski » Praktyczna teoria Cele głównych interesariuszy w spółce z udziałem Skarbu Państwa Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego Koncepcja poprawy efektywności upadłości » Warsztaty menedżerskie Megaprojekty […]

Globalna konkurencja akademicka

Uczelnie na całym świecie znalazły się w sytuacji, w której muszą konkurować o studentów. Czasy, kiedy można było bezpiecznie rozwijać się tylko w oparciu o swój rynek i własne zasoby kadrowe, minęły bezpowrotnie. Na rynku wyższej edukacji ekonomicznej i biznesowej na sukces mogą liczyć tylko ci, którzy szybko dostrzegą tę […]

22. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 22. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. » Od naczelnego Wartość i etyka » Praktyczna teoria Zarządzanie przez wartości odpowiedzią na wyzwania przyszłości Refinansowanie bankowych aktywów hipotecznych Uwarunkowania i konsekwencje regionalizacji rynków energii Partnerstwo publiczno-prywatne w gminach » Na marginesie Bankructwa, upadłości i […]

21. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 21. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Maciej Srebro – Spółki pod specjalnym nadzorem Marcin Piątkowski – How the Polish banking sector has survived the global crisis Danuta Surówka-Marszałek – Proaktywność firm w tworzeniu radykalnych innowacji Adam Kałowski – Sądy postulatywne w ekonomii […]

Konferencja „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw” – SGH, KNoP, 24-25 listopada 2011 r.

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie corocznie organizuje międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw”. W tym roku tematem przewodnim było: „Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze – aspekty globalne”. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 listopada 2011 r. w budynku C Szkoły Głównej Handlowej. Zgromadziła ponad 150 uczestników z […]Premium Wordpress Themes