Logo SGH

Konferencja „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw” – SGH, KNoP, 24-25 listopada 2011 r.

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie corocznie organizuje międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw”. W tym roku tematem przewodnim było: „Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze – aspekty globalne”. Konferencja odbyła się w dniach 24-25 listopada 2011 r. w budynku C Szkoły Głównej Handlowej. Zgromadziła ponad 150 uczestników z różnych krajów: prawników, ekonomistów, syndyków, praktyków zarządzania, finansistów. Zróżnicowane gremium pozwoliło na naświetlenie zagadnień związanych z kryzysami, restrukturyzacją i upadłościami przedsiębiorstw z różnych punktów widzenia i dzięki temu na stworzenie kompleksowego obrazu analizowanego zjawiska. Podstawowe zagadnienia, jakie były przedmiotem obrad to:

 • efektywność gospodarki w kontekście efektywności prawa;
 • dysfunkcja prawa upadłościowego i naprawczego – aspekty globalne;
 • narzędzia kontroli kondycji finansowej i wczesne ostrzeganie;
 • rola nadzoru korporacyjnego;
 • prawo upadłościowe i naprawcze z perspektywy rynku kapitałowego;
 • efektywność postępowań upadłościowych;
 • efektywność restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Konferencja stała się nie tylko polem wymiany poglądów między jej uczestnikami, ale pozwoliła również na stworzenie płaszczyzny porozumienia między różnymi środowiskami. Efektem konferencji są także pomysły na dalsze badania nad procesami bankructw, upadłości i procesów naprawczych. Badania takie są od kilku już lat prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej. Ich dotychczasowe wyniki można znaleźć w następujących publikacjach:

 • Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, praca zbiorowa pod red. E. Mączyńskiej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2005
 • Zagrożenie upadłością, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego i E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005
 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, praca zbiorowa pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2008
 • Meandry upadłości przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2009
 • Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. E. Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2010 i 2011

Kolejna konferencja z cyklu „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw” odbędzie się za rok – zapraszamy!

 

Prof. dr hab. Anna Karmańska, Prorektor SGH, otwierając Konferencję podkreśliła znaczenie edukacji w zakresie Law & Economics (fot. Maciej Górski).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Herman, Dziekan KNoP, zapowiedział utworzenie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytutu Bankructw i Upadłości (fot. Maciej Górski).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, spiritus movens Konferencji (fot. Maciej Górski).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Agata Adamska

Agata Adamska

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, KNoP, SGH. Doktor nauk ekonomicznych. Dysertację doktorską, poświęconą relacjom między formą organizacyjno-prawną a efektywnością przedsiębiorstwa obroniła w SGH. Wcześniej ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGH a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim finansami przedsiębiorstw oraz rynkami kapitałowymi.
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes