Logo SGH


Kilka refleksji na temat niedoubezpieczenie mienia jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzenie Dnia 14 lutego  br. wybuchł pożar mostu Łazienkowskiego. Koszt  naprawy mostu wstępnie szacowany jest na około od 100 do 200 mln zł. Od stycznia 2014 r. mienie Miasta Stołecznego Warszawy jest objęte ochroną udzielaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe  UNIQA. Podpisana na dwa lata umowa przewiduje, iż w 2014 r. stolica została […]

Marketing sensoryczny. Przykłady z różnych branż

Fragmenty książki: I. Skowronek, Zmysły dla zysku.  Marketing sensoryczny w praktyce, Poltext, Warszawa 2014.   TURYSTYKA (…) Wykorzystywany w ramach rejsów Royal Carribean statek rejsowy Voyager of the Seas jest jednym z największych statków na świecie ważącym 142 000 ton, mieszczącym 4000 pasażerów, a gdyby został postawiony, byłby wyższy od […]

Przewaga konkurencyjna a Internet

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 222-229. Przewaga konkurencyjna jest pojęciem, które powszechnie używa się w dyskusjach na temat zarządzania, przy czym autorzy zazwyczaj koncentrują się na analizowaniu źródeł przewagi konkurencyjnej, z perspektywy różnych teorii, nie podając definicji […]

Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych

Fragment artykułu: P. Barczak,  Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2(27), 2013. Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, producenci niszowi, wartość dla klienta, źródła trwałości łańcucha, nisza produktowa, zarządzanie firmami niszowymi, satysfakcja, lojalność Gospodarka globalna wpływa na zmianę procesów poznawczych klientów. Stają się oni coraz bardziej świadomi, […]

Outsourcing – metoda stabilizowania gospodarowania

oprac. na podstawie rozdziału pod tym samym tytułem opublikowanego w: „Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw”, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013, s. 307-328. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i zlecanie do realizacji na zewnątrz funkcji oraz procesów przedsiębiorstwa może stanowić interesujące rozwiązanie ograniczające negatywne skutki narastającej niestabilności otoczenia. […]

Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm.

Fragment rozdziału: J. Klimek, Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm, [w:] , Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, I. Hejduk (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz książkę: “Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”   Współczesny, wirtualny świat, musi […]Premium Wordpress Themes