Logo SGH


Książka „Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”

Wkrótce w sprzedaży książka: I. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz również: Jan Klimek, Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm Katarzyna Nowicka – Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów W XIX wieku rewolucja […]

Cloud computing – nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet

Artykuł ukazał się w wydawnictwie Przedsiębiorstwo Przyszłości nr 1 (10), styczeń 2012. Od kilku lat model cloud computing rozwija się bardzo dynamicznie, a samo jego pojęcie staje się coraz szersze. Powstają nowe modele tego typu usług będące zarówno produktami o wysokiej specjalizacji trafiające do nisz rynkowych, jak i usługi prostsze, […]

Stop ACTA? Cz. 2 – Cyfrowa komercjalizacja twórczości

Zobacz również:  Stop ACTA? Cz. 1 – Korporacyjna Wiosna Ludów Nieciągłość rozwoju, będąca wypadkową przełomów technologicznych i dyfuzji technologii cyfrowych, w szczególności Internetu i telefonii mobilnej, utrudniła prognozowanie ekonomiczne na podstawie ekstrapolacji trendów. Ten problem ze znakomitą prostotą uwidacznia pytanie dziecka: „Jak ludzie wysyłali sobie e-maile zanim wynaleziono Internet?”. Zmienił się […]

„Nowa era innowacji” – książka dla studentów, kadry akademickiej i menedżerów

Książka  pt. „Nowa era innowacji” stanowi interesującą publikację autorstwa C.K. Prahalada i M.S. Krishana, w której podnoszona jest problematyka dostosowywania  konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw do tempa zmian zachodzących w ich otoczeniu konkurencyjnym i globalnym. Ukazane są w niej zależności pomiędzy różnymi elementami decydującymi o innowacyjności oraz zamysł autorów, mający na […]

Prognozowanie kursów akcji i indeksów giełdowych metodą Web 3.0

Współautorzy: mgr Wojciech Kurowski – Katedra Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie inż. Bartosz Baziński – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki inż. Michał Brzezicki – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Technologie ICT, w szczególności bazujące na Web 2.0 zmieniły sposób tworzenia wartości. Konsument nie jest […]Premium Wordpress Themes