Logo SGH


Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych

Fragment artykułu: P. Barczak,  Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2(27), 2013. Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, producenci niszowi, wartość dla klienta, źródła trwałości łańcucha, nisza produktowa, zarządzanie firmami niszowymi, satysfakcja, lojalność Gospodarka globalna wpływa na zmianę procesów poznawczych klientów. Stają się oni coraz bardziej świadomi, […]

System dostaw świeżych ryb i owoców morza do sieci MAKRO Cash & Carry

Szerzej na ten temat można przeczytać w: M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Łańcuch dostaw świeżych ryb MAKRO Cash&Carry, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2 (15), IV-VI 2010, SGH, W-wa 2010. MAKRO Cash & Carry (MCC), należące do Metro Group, jest samoobsługową hurtownią oferującą ponad 40 tys. artykułów spożywczych i przemysłowych dla […]

Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw

Artykuł ukazał się w wydawnictwie PWE „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 06/2011 Problematyka partnerstwa w łańcuchu dostaw w dobie wzrastającej niepewności i dynamicznych zmian w popycie nabiera szczególnego znaczenia. Poza obniżka kosztów i redukcją ryzyka przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę w celu zwiększania zdolności konkurowania, łączenia dopełniających się kompetencji, czy zdobywania wiedzy […]Premium Wordpress Themes