Logo SGH


Paradygmat w marketingu

Paradygmat badawczy marketingu Paradygmat to zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specjalistów z danej dziedziny[1]. W naukach społecznych istnieje szereg typologii paradygmatów[2]. Jedną z najpopularniejszych jest typologia zaproponowana przez G. Morgana i G. Burrella, zgodnie z którą kryterium podziału stanowi kombinacja dwóch wymiarów rzeczywistości: zmiana […]

Rynki wielostronne

Zobacz nowszą próbę opisu problematyki platform i rynków wielostronnych: Platformy wielostronne, rynki wielostronne, multi-sided markets. Firmy zazwyczaj budują relacje z klientami, którzy nabywając produkty lub usługi, dostarczają im wpływów pieniężnych i innych wartości. Jest to podstawowy model wymiany wartości pomiędzy klientem a firmą. Proces wyboru grupy docelowej  komplikuje się, gdy […]Premium Wordpress Themes