Logo SGH


Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm.

Fragment rozdziału: J. Klimek, Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm, [w:] , Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, I. Hejduk (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Zobacz książkę: “Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”   Współczesny, wirtualny świat, musi […]

Niewydolny system wspomagania finansowego MŚP w Polsce

Czy istnieje w Polsce właściwy system wsparcia finansowego rozwoju i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Czy w dostatecznym stopniu wykorzystywane są dostępne źródła finansowania sektora MŚP? Zapraszam do dyskusji. 1.Podstawowe źródła finansowania MŚP Najważniejszym źródłem finansowania MŚP w Polsce są środki własne, ich udział w finansowaniu nakładów inwestycyjnych  małych […]

Determinanty sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim

Obecna sytuacja gospodarki światowej oraz obawy o możliwą recesję w gospodarce polskiej wymuszają podjęcie nadzwyczajnych kroków w zakresie niwelowania efektów kryzysu globalnego w naszym kraju. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest jedną z takich metod. Funkcjonowanie tej grupy podmiotów jest pożądane z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje procesy […]Premium Wordpress Themes