Logo SGH


Praca i rodzina. Pomiędzy harmonią a koabitacją

Fragmenty artykułu: Sylwia Sysko-Romańczuk, Mgr Katarzyna Zdrzenicka, Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika, i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, MBA Akademia Leona Koźmińskiego. Rozważania teoretyczne Niewątpliwie, największą socjodemograficzną zmianą przełomu XX i XXI wieku w obszarze rynku pracy ery postprzemysłowej jest masowy udział kobiet w świecie zawodowym. Pojawienie się […]Premium Wordpress Themes