Logo SGH


Miasto i przedsiębiorczość

Miasta były i są naturalnym środowiskiem działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Taką funkcję pełniły we wszystkich okresach rozwoju cywilizacji. Anna Kajumulo Tibaijuka słusznie uważa, że są one jednym z najważniejszych osiągnięć ludzkości. Wyrażają one rytmy przemian cywilizacyjnych. Problematyka rozwoju miast jest i będzie w najbliższych latach jednym z najważniejszych […]

Cechy rozwoju lokalnego

Upłynie niestety prawdopodobnie wiele czasu zanim termin „rozwój lokalny” przestanie być synonimem marginalizacji, peryferyjności, problemów rozwojowych regionów słabszych ekonomicznie lub zaprzeczeniem modnej ostatnio metropolizacji. Tymczasem rozwój lokalny jest niezbywalnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionu, społeczności lokalnej. Dzięki niemu realizacja interesów indywidualnych i ogólnospołecznych dokonuje się przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i […]Premium Wordpress Themes