Logo SGH


Outsourcing – metoda stabilizowania gospodarowania

oprac. na podstawie rozdziału pod tym samym tytułem opublikowanego w: „Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw”, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013, s. 307-328. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i zlecanie do realizacji na zewnątrz funkcji oraz procesów przedsiębiorstwa może stanowić interesujące rozwiązanie ograniczające negatywne skutki narastającej niestabilności otoczenia. […]

Książka „Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie”

L. Kurkliński, K. Markowski, Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie, Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2012 Systemy wymiany informacji kredytowej wpisały się w architekturę instytucjonalną rozwiniętej gospodarki rynkowej, zajmując stałą i bardzo istotną pozycję. Wynika ona z powiązania rejestrów kredytowych i możliwości skorzystania z ich baz danych z głównym czynnikiem […]

Książka „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne czy alternatywne?”

Fragment książki „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie […]

Mocarstwo nadal kontuzjowane. Rozmowa z Andrzejem Lubowskim.

Andrzej Lubowski (ur. 1948) jest ekonomistą, publicystą i specjalistą od zarządzania mieszkającym na stałe w Kalifornii. Absolwent SGH, Uniwersytetu Berkeley oraz Uniwersytetu Stanforda. Przez blisko 20 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w Citicorp/Citibank i Visa USA. Regularnie publikuje w Gazecie Wyborczej, Polityce i Wprost. W 2007 r. ukazała się jego […]

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe”

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe” – red. nauk. Lech Kurkliński Recenzja: prof. dr hab. Jacek Grzywacz Wydawca: Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2011 Spis treści: Wstęp – L.Kurkliński Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego – S.Kasiewicz Procykliczność regulacji nadzorczych – M.Marcinkowska Zarządzanie ryzykiem – […]Premium Wordpress Themes