Logo SGH


Książka „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne czy alternatywne?”

Fragment książki „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie […]

Sekurytyzacja aktywów, czyli otwarta droga w przepaść

Do największych osiągnięć współczesnej gospodarki zaliczany jest rozwój inżynierii finansowej. Dzięki niej udało się skutecznie wprowadzić na rynek setki, a może nawet tysiące rodzajów innowacyjnych produktów finansowych. Produktów, których najczęściej nie potrafi ani prawidłowo ocenić czy wycenić, ani nie rozumie zdecydowana większość inwestorów. Także doradcy finansowi oferujący je ostatecznym odbiorcom […]Premium Wordpress Themes