Logo SGH


Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych – nowe źródło informacji dla inwestorów

Począwszy od 2009 r. w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej należy ujawniać informacje o segmentach operacyjnych według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8 (MSSF 8). Zgodnie z tzw. fundamentalną zasadą standardu jednostka ujawnia informacje o segmentach operacyjnych w celu umożliwienia inwestorom dokonania oceny wyników finansowych różnych rodzajów prowadzonej […]

Raport roczny w komunikacji z inwestorami

Wprowadzenie, co chcą wiedzieć inwestorzy? Na światowych rynkach finansowych obserwuje się wzrost roli inwestorów instytucjonalnych oraz wzrost aktywności inwestorów indywidualnych. Wzrost aktywności przejawiają fundusze powiernicze, fundusze typu zamkniętego, fundusze hedgingowe oraz fundusze emerytalne. Istnieją przesłanki, że forma aktywności akcjonariatu instytucjonalnego będzie się przekształcać z kierunku pasywnego, w stronę proaktywnej kontroli […]Premium Wordpress Themes