Logo SGH


Umiędzynarodowienie studiów w Polsce – czy wykorzystujemy potencjał?

Jednym z najbardziej perspektywicznych klientów dla instytucji edukacyjnych w Polsce są studenci zagraniczni, zwłaszcza w sytuacji ogromnej konkurencji na rynku i zarysowującego się w przyszłości niżu demograficznego. Tendencją globalną jest wzrost migracji młodych ludzi, poszukujących w innych krajach (na innych kontynentach) korzystniejszych ofert studiów wyższych. Trend ten jest wykorzystywany przez […]Premium Wordpress Themes