Logo SGH


Książka „Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie”

L. Kurkliński, K. Markowski, Systemy wymiany informacji kredytowej. Doświadczenia polskie i europejskie, Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2012 Systemy wymiany informacji kredytowej wpisały się w architekturę instytucjonalną rozwiniętej gospodarki rynkowej, zajmując stałą i bardzo istotną pozycję. Wynika ona z powiązania rejestrów kredytowych i możliwości skorzystania z ich baz danych z głównym czynnikiem […]

Zarządzanie zagadnieniami – wyzwania reputacyjne dla przedsiębiorstw sektora naftowego

Fragment książki: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym, nierówności społeczne, bezrobocie, głód, niedożywienie, analfabetyzm, degradacja środowiska naturalnego to tylko niektóre problemy współczesnego świata. Dotyczą one bezpośrednio lub pośrednio całej ludzkości, a ich rozwiązanie wymaga współpracy całej społeczności międzynarodowej. Świat przechodzi […]

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe”

Książka „Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe” – red. nauk. Lech Kurkliński Recenzja: prof. dr hab. Jacek Grzywacz Wydawca: Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2011 Spis treści: Wstęp – L.Kurkliński Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego – S.Kasiewicz Procykliczność regulacji nadzorczych – M.Marcinkowska Zarządzanie ryzykiem – […]Premium Wordpress Themes