Logo SGH


Przewaga konkurencyjna a Internet

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 222-229. Przewaga konkurencyjna jest pojęciem, które powszechnie używa się w dyskusjach na temat zarządzania, przy czym autorzy zazwyczaj koncentrują się na analizowaniu źródeł przewagi konkurencyjnej, z perspektywy różnych teorii, nie podając definicji […]

Ekonomia a przełom cywilizacyjny. Pytania otwarte

Pobierz tekst w formacie pdf. Tekst opublikowany w: Studia Ekonomiczne, INE PAN /2009. nr 3-4, s. 137-156. Wprowadzenie Lata 2008-2009 z pewnością przejdą do historii jako lata niebywale ostrych sporów na temat roli poszczególnych nurtów, szkół ekonomicznych w kształtowaniu ładu gospodarczego. Choć kontrowersje i dyskusje na ten temat są niemalże […]

Projektowanie jako esencja zarządzania

Foresight jest metodą tworzenia strategii prorozwojowych. Ułatwia wyodrębnianie czynników kluczowych dla rozwoju i dostosowanie do nich prowadzonej polityki – w tym źródeł i sposobów ich finansowania. Po raz pierwszy użyto tej metody w 1970 roku w Japonii. Od tego czasu stała się ona narzędziem dość powszechnie używanym na świecie. Jej […]

Miasto i przedsiębiorczość

Miasta były i są naturalnym środowiskiem działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Taką funkcję pełniły we wszystkich okresach rozwoju cywilizacji. Anna Kajumulo Tibaijuka słusznie uważa, że są one jednym z najważniejszych osiągnięć ludzkości. Wyrażają one rytmy przemian cywilizacyjnych. Problematyka rozwoju miast jest i będzie w najbliższych latach jednym z najważniejszych […]

Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw

Artykuł ukazał się w wydawnictwie PWE „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 06/2011 Problematyka partnerstwa w łańcuchu dostaw w dobie wzrastającej niepewności i dynamicznych zmian w popycie nabiera szczególnego znaczenia. Poza obniżka kosztów i redukcją ryzyka przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę w celu zwiększania zdolności konkurowania, łączenia dopełniających się kompetencji, czy zdobywania wiedzy […]Premium Wordpress Themes